FİNANSAL DANIŞMANLIK

 • Kredi Yeniden Yapılandırma
 • Orta ve Uzun Vadeli Finansman
 • Yatırım Projelerinin Kredilendirilmesi
 • Kısa Vade Kredi Temini
 • Profesyonel Finansal Yönetim Hizmeti
 • Sermaye Danışmanlığı
 • Yerel ve uluslararası finans kurumları ile kurumsal ilişkilerin yürütülmesi

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 • Kurumsal Yeniden Yapılandırma
 • Vergi Planlaması ve Yönetimi
 • Bütçe Planlama ve Raporlama sistemlerinin kurulması ve iyileştirilmesi
 • Finansal sistemler ve iş akışlarının optimize edilmesi

İŞ GELİŞTİRME VE STRATEJİ DANIŞMANLIĞI

 • Kurumların vizyon ve misyonlarına uygun stratejik hamlelerinin belirlenmesi ve gelecek haritasının çizilmesi
 • Bu hamlelere uygun yatırımların veya inovasyonların araştırılması
 • Fizibilite, uzun dönemli finansal projeksiyonlar, talep tahmini, proforma nakit ve fon akım çalışmalarının yapılması

ENERJİ PROJE GELİŞTİRME VE TAAHHÜT HİZMETLERİ

 • Lisanslı ve Lisanssız projelerin geliştirilmesi, tüm izin ve onayların temini
 • Anahtar teslimi proje taahhüt hizmetleri (Güneş ve Biyogaz)